LAMARK podpoří děti ohrožené chudobou i v roce 2018. Jsme partnerem AUFORI

LAMARK podporuje AUFORI o.p.s. i v orce 2018
LAMARK podporuje AUFORI o.p.s. i v orce 2018

Na začátku roku 2017 se přední výrobce oplocení v České republice stal jedním z partnerů obecně prospěšné společnosti AUFORI. „Za uplynulý rok vidíme konkrétní výsledky práce, která se uskutečnila na základě našeho finančního daru. Proto jsme se rozhodli AUFORI podpořit i v roce 2018 a to vyšší částkou než v předchozím období,“ řekl Milan Kučera – majitel společnosti LAMARK.

Prostřednictvím programu „Učí (se) celá rodina“ pomáhá AUFORI rodinám s nezletilými dětmi překonávat problémy s plněním školních povinností, s péčí o děti, výchovou a hospodařením, které jsou způsobeny chudobou a které nezvládají vyřešit vlastními silami. Podporujeme, aby děti vyrůstaly ve svých rodinách a aby se zvýšily jejich šance na uplatnění ve společnosti.