Realizace FVE (NPO)

Instalace FVE o výkonu 199,8 kWp v areálu společnosti LAMARK s.r.o.

 

Registrační číslo: CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_001/0001560
Doba realizace projektu: 28. dubna 2022 až 30. listopadu 2024

 

Popis projektu:
Realizace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti LAMARK s.r.o. o výkonu 199,8 kWp. Elektrická energie, která bude vyrobena FVE, bude využívána v celém areálu společnosti (odběrném místě).

 

Cíle projektu:
Prostřednictvím projektu dojde za pomoci obnovitelných zdrojů ke snížení emisí znečišťujících látek a dále k poklesu provozních nákladů společnosti.

 

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie – Výstavba nových fotovoltaických zdrojů; 2.3 Přechod na čistší zdroje energie.

fve(npo)