Pravidla pro výpočty dodatků společnosti LAMARK

Cena díla je podle smluvních podmínek kalkulována dle rozměru stavebních otvorů. Pokud na základě konečného (podrobného) zaměření technikem dojde ke změně šířky nebo výšky otvorů oproti rozměrům uvedených ve smlouvě alespoň o 5%, je zhotovitel oprávněn navýšit nebo je povinen snížit cenu dle aktuálního ceníku platném k datu podpisu smlouvy.

Patří sem i případy změny množství prvků oplocení (například jiný počet plotových dílců), změny konstrukce (například změna samonosné brány na posuvnou po kolejnici), doplňků (například přiobjednání dálkových ovladačů), vzhledu (například změna motivu) a samozřejmě i přidání úplně nových prvků.