Záruka 10 let na brány, branky a ploty

Záruční podmínky

Základní záruční doba na předmět plnění činí 24 měsíců. Záruka platí od data převzetí předmětu plnění objednatelem při dodržení podmínek řádné péče a servisu. Uplatněním záruky se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamačního řízení. Záruční doba pro náhradní díly a opravy činí 6 měsíců, minimálně však do konce základní záruční doby.

Nad rámec této základní záruční doby poskytuje zhotovitel rozšířenou záruční dobu takto:

  • v celkové délce trvání 5 let ode dne předání a převzetí díla objednatelem na pohony RotaMatic a LineaMatic značky Hörmann, a to dle následujících pravidel: ve 3. – 5. roce záruční doby zhotovitel buď dle svého fakultativního uvážení nahradí objednateli vadné zboží bezvadným, nebo zboží opraví, přičemž náklady na montáž, demontáž, transport a zaslání bezvadného nebo opravovaného zboží jdou k tíži objednatele.
  • v celkové délce trvání 10 let ode dne předání a převzetí díla objednatelem na proreznutí vjezdové brány, vchodové branky či plotového dílce.

Podmínkou pro uplatnění rozšířené záruky je pravidelná každoroční garanční prohlídka předmětu plnění zhotovitelem (objednaná a hrazená objednatelem).