LAMARK spojuje inovace a udržitelnost v nové výrobní hale

V dnešní době je zřejmé, že udržitelnost a inovace nejsou jen módními slovy, ale klíčovými pilíři pro podniky, které chtějí nejen prosperovat, ale také pozitivně přispívat k naší planetě. V LAMARK, jako hrdý český výrobce, jsme se zavázali k těmto principům a naše nejnovější projekty to jasně dokládají.

Fotovoltaická elektrárna na střeše nové výrobní haly Udržitelnost ve společnosti LAMARK

Jedním z významných kroků naší cesty směrem k ekologičtějšímu podnikání je plánovaná instalace fotovoltaické elektrárny na střeše naší nové výrobní haly v Novém Bydžově.Tento projekt nám umožní nejen snížit naši uhlíkovou stopu, ale poskytne nám i možnost vyrábět čistou energii přímo na místě. Fotovoltaika je důležitým krokem, který podtrhuje naši snahu o skloubení špičkové kvality s udržitelnými praktikami.

Rozšíření zelené strategie o elektromobily

Kromě investice do obnovitelných zdrojů energie jsme se rozhodli pro další významný krok v oblasti ekologické odpovědnosti – nákup elektromobilů pro firemní potřeby. Elektromobily výrazně snižují emise CO2 a jsou klíčovým prvkem v naší strategii pro udržitelnou mobilitu. Využitím elektromobilů nejenže zlepšíme efektivitu a snížíme provozní náklady, ale ukazujeme i naši pevnou vůli podpořit čistější dopravní prostředky.

Angažovanost a hodnoty zaměřené na budoucnost

Naše odhodlání k udržitelnosti je motivováno touhou nabízet našim zákazníkům nejlepší možné produkty a služby, které jsou vyrobeny s maximálním ohledem na ochranu životního prostředí. To vše děláme s cílem nejen splnit očekávání našich zákazníků, ale i překonat je, a to prostřednictvím inovací a udržitelných řešení, které definují směr, kam se naše firma ubírá. Jako renomovaný výrobce plotůpergol, dbáme na to, aby naše produkty byly synonymem kvality a trvalé hodnoty.

 

Tato strategie nás nejen posouvá vpřed, ale také posiluje naši značku v očích těch, kteří hledají společnosti, které se aktivně snaží přispívat k lepší budoucnosti.