Konkrétní příběhy dětí ohoržených chudobou. I proto finančně podporujeme Aufori

Společnost LAMARK je již druhým rokem jedním z partnerů obecně prospěšné společnosti Aufori, které se v Královéhradeckém kraji stará o děti ohrožené chudobou. Těm nabízí konkrétní pomoc nejen prostřednictvím programu "Učí se celá rodina". Ve svých zprávách potom pravidelně vydává konkrétní příběhy. Jeden z nich si nyní můžete přečíst.

LAMARK je partnerem obecně prospěšné společnosti Aufori
Zuzka a její rodina byly do programu „Učí (se) celá rodina“ zapojeny na základě doporučení sociální pracovnice oddělení SPOD. Ta se Zuzkou řešila výchovné problémy – Zuzka se v té době stýkala s rizikovou partou kamarádů, se kterými občas kradla v obchodech. Ve škole Zuzce nešla matematika, na konci osmého ročníku z ní dostala pětku, a tak jí čekal na konci letních prázdnin reparát a hrozilo případné propadnutí. Rodina neměla dostatek finančních prostředků, aby si mohla dovolit placené doučování. 
Do rodiny jsme začali docházet v červenci loňského roku. Nejprve jsme se společně se Zuzkou připravovali na reparát z matematiky. Spolupráce probíhala intenzivně, doučování se konalo i 3x týdně. Během přípravy na opravnou zkoušku jsme se spojili také s učitelkou na matematiku, která nám řekla, co konkrétně se Zuzkou probírat, aby opravnou zkoušku zvládla. Zuzka opakovat osmou třídu nechtěla, také protože se jí v její třídě líbilo, měla tam spoustu kamarádů. Intenzivní letní příprava a snaha Zuzky nakonec přinesla své ovoce. Reparát úspěšně zvládla a mohla pokračovat do závěrečného ročníku. Oporou jí byla i maminka, která se doučování vždy aktivně účastnila a Zuzku podporovala. Během devátého ročníku se pedagog projektu se Zuzkou dál učil především matematiku a zároveň jí pomáhal s přípravou na střední odborné učiliště, kam si po dokončení základní školy přála jít.
Zuzka během deváté třídy začala také navštěvovat naši terapeutickou skupinu, kde se spolu s ostatními dětmi učila poznávat víc sama sebe, rozpoznávat svoje pocity a nálady a navazovat vztahy s druhými. Právě ty pro ni byly dosud velmi problematické. Zuzka se vždy snažila zapadnout do party a nechala se jí snadno ovlivnit. Pocit uznání a přijetí byl pro ni však velmi důležitý. Ten začala postupně zažívat právě na terapeutické skupině.
Zuzka umí hezky kreslit a je výtvarně talentovaná, proto si také vybrala jako učební obor aranžérku, kam se nakonec úspěšně dostala. Rodině se v průběhu spolupráce zlepšil také rodinný rozpočet, protože maminka začala chodit do zaměstnání. Spolu se sociální pracovnicí programu začaly hledat také nové vhodnější bydlení.

Zdroj textu: Závěrečná zpráva o realizaci podporované činnosti Aufori, 2017