Vyjádření společnosti k nouzovému stavu v ČR: Pokračujeme na 100% v práci. Zavedli jsme opatření

Česká republika vyhlásila nouzový stav kvůli šíření koronaviru a tím pádem řadu mimořádných opatření. K situaci se vyjádřil majitel společnosti LAMARK Milan Kučera:

Vážení zákazníci, vážení obchodní partneři,
uvědomujeme si vážnost situace, respektujeme nařízení vlády a v rámci možností reagujeme i sami vlastními kroky tak, abychom zajistili bezpečnost všech osob. Zároveň však v souladu s těmito opatřeními dbáme na to, aby se práce nezastavila. Naším cílem je každopádně plynulý průběh stávajících zakázek a to stejné platí pro ty nově vzniklé v budoucnu. Pokud by nastala nějaká prodleva, prosím vás o její pochopení. Budeme se snažit ji co nejdříve napravit.
V tuto chvíli musím říci, že situace kdy jsou lidé doma, jim paradoxně dává možnost věnovat se doladění jejich obydlí. A to by mohlo znamenat i zachování zájmu o naše produkty a služby. Naše čísla z prvních dnů od začátku krize tuto teorii zatím potvrzují. Boj s virem bude jistě náročný po všech stránkách. V tuto chvíli možná zejména v délce trvání opatření. Věřím, že problém dokážeme jako firma, republika, Evropa i celá planeta zvládnout a prokážeme, že lidstvo je dnes schopné čelit těmto výzvám velmi dobře.

Milan Kučera
majitel společnosti LAMARK

V době ohrožení koronavirem montujeme ploty s rouškou

Výčet zavedených opatření a současného stavu dostupnosti našich služeb:

Zájemci o nový plot, cenové kalkulace nových plotů
Plně v provozu je náš web a formulář kalkulace ceny. Obchodní zástupci nabízejí zákazníkům v tuto chvíli možnost vzdálené komunikace (po telefonu, e-mailu, videohovor, …). V případě osobního setkání používáme roušky a dodržujeme odstup. Plotové studio v Hradci Králové je z nařízení vlády zavřené.

Objednané zakázky
Probíhají zaměření nových plotů, montáže a snažíme se pokrýt i servisy. V případě osobního setkání používáme roušky a dodržujeme odstup.

Partneři, dodavatelé, výběrová řízení
Sídlo v Hradci Králové není dostupné pro schůzky. Využijte prosím telefonický kontakt 495 582 010. Stejné je to v rámci našeho výrobního areálu v Novém Bydžově (telefonický kontakt sem je 736 681 935). Všechny dodavatele v rámci spedice prosíme, aby při pohybu v našem areálu používali po celou dobu roušky a po vystoupení z auta použili i rukavice a ideálně dezinfekci. Výběrová řízení a další schůzky obecně realizujme prosím obecně přes telefony, e-maily nebo videokonference. Konkrétně se prosím domluvte s jednotlivými našimi zaměstnanci, se kterými jste v kontaktu.